על סף הגרדום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ז סיון התש"ו, 16 ביוני 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"הנוער העברי יודע, כי ישנם דברים בחיים החשובים מן החיים עצמם. הנוער העברי לא יבחר בחיי עבדות שפלים, שסופם בין כה וכה כליון; הנוער העברי יבחר במלחמת החופש, גם אם היא דורשת את הקרבן העילאי."