להגנת הכלכלה העברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ט"ז סיון התש"ו, 15 ביוני 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לכל מעשי החבלה האלו יושם קץ רק עם הפלת השלטון הבריטי המשעבד והמנצל, והקמת הממשלה העברית, שתהא מעונינת, ככל ממשלה נאמנה לעמה ולארצה, לפתח ולא להצר, לבנות ולא להחריב, להרים את דרגת החיים של ההמונים ולא להורידה. להקמת ממשלה כזו מכוונת מלחמתנו, מלחמת השחרור העברית.