לאחר הדין-וחשבון של הועדה האנגלו-אמריקאית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ד' אייר התש"ו, 5 במאי 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"אחד הוא הגורל לכולנו ואין מנוס מפניו: או מלחמת שחרור - או כניעת אבדון. חיי חופש ועצמאות - או שעבוד וכלייה. או מדינה - או מאידנק תהיה, תימשך ותוגבר מלחמת השחרור; יהיו חיי חופש; קום תקום, משני עברי ירדננו, המדינה העברית, מרכז החיים למיליונים אחים. מבצר עוז, לחופש לצדק ולקידמה."