מדיניות וטומי-גן

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אולם הם יודעים - ומר קרטניי חייב לדעת - שמלחמת שחרור איננה לעולם מוגבלת להתמודדות פיסית. לצדה מופיע הצדק ההיסטורי, המנפץ, בסופו של דבר, כל שריון; ועל מערכותיה משפיעה השפעה מכרעת המדיניות הבין-לאומית. שני הגורמים הללו הופכים כוח מתקומם קטן לכוח כביר, המדביר במחיר של סבל וקרבנות רבים, את כוח השעבוד האדיר ביותר. חוק עולם הוא. לפיכך טעה גבלס וטעה מר קרטניי, עוד לא פסו אמונים במלחמת צדק בעולם זה. וכל עוד לא הועברה מהארץ ממשלת זדון, לא ייכרת ממנה המרד הקדוש, המרד עטור הנצחון של חלשים נגד חזקים, ושל מעטים נגד רבים.