תשובת הנוער העברי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"המשעבדים הבריטיים נחלו, איפוא, כשלון מחפיר. הם דימו לעצמם, כי, בנופפם בחבל התליה לעיני הנוער העברי, יצליחו להרתיעו לאחור אילמלא עוורון העריצים, שבו נענשו - אלקים תמיד מכה בסנוורים את העריצים למיניהם - יכלו לדעת מראש, כי לשוא מאמציהם הנואשים. עתה למדו את הדבר בדיעבד; את הנוער העברי אי אפשר להפחיד. כי הנוער העברי, שהפרה בדמו את אדמת המולדת, קיבל ממנה, בדרך ההשפעה ההדדית, כוח-איתנים, הידוע רק לאלה היודעים "מה פירוש השם מולדת"..."