ברכה ללוחמים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

ולאלה המחרפים את נפשם למות, על זרמיהם וכיווניהם, שלוחה ברכה, היוצאת מעמקי לבבות פצועים, אוהבים ומאמינים. היו ברוכים לעם, אחים-חיילים. וברוך הדור, שזכה לבנים כמוכם. תחזקנה ידיכם! כי את לפיד החופש הן נושאות, את לפיד האש, שיפזר את חשכת הלילה האיום, האופף זה אלפים שנה את נושאי דבר ה׳ עלי אדמות.