על הסף הבלתי אפשרי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

חיילים עברים חדרו למחנה צבאי בריטי והחרימו, בצהרי יום, נשק אוטומטי, כבד וקל. הפעולה היתה נועזת ביותר. אלה שתכננוה ידעו, כי היא עומדת על סף הבלתי-אפשרי. רק אומץ לב מכסימלי משולב במחשבה בהירה יכלו לתת סכויי הצלחה. ובחורינו הוכיחו, כי התכונות הללו, שערכן המלחמתי עולה על כל גורם פיסי, טבועות עמוק בנפשם. על כן הצליחו. השלטון הבריטי, שלא הצליח, על אף כל מאמציו, לגלות את עקבות המחרימים, ניסה להעלים, שבמעשם לא רק תכנית מחושבת היתה, כי אם גם גבורה נפשית עילאית.