מכתב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"המלחמה העברית איננה מלחמת הפחדה, כי אם מלחמת שחרור, המתנהלת בין עם משועבד ומושמד לבין מדינה המשתמשת בטירור של כידוניה ובאלימות של רוביה, כדי לשעבדו ולהשמידו."