סילופים משפילים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"אומה מושמדת ולוחמת אנחנו. אנו חייבים ורשאים לשאת ברמה את האמת שלנו. שנאתנו אל המשעבדים אינה עוורת. היא תוצאת שנאתם ופרי אהבתנו אל עמנו."