לשנת ההכרעה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ג אלול התש"ה, 1 בספטמבר 1945

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

איזרו כח, אחים; שאבו אמונה ממעינות ישראל הנצחיים, כי אכן, האמונה, היא סוד הנצחון ויסודו. ובעמדכם, כל אחד עם מכאובו ואבלו, בפני אלהי ישראל, השבעו במצפונכם, כי לא ייקר לכם כל קרבן, כדי לשחרר את הארץ הזאת, שתפתח שעריה, כפתוח אם את זרועותיה לקבל, לחבק ולנחם את ילדה, השב אליה ממרחקים.