הודעה על מבצעים וקריאה לעם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ג אדר התש"ז, 5 במרץ 1947

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"יהיה העם למחנה לוחם אחד.יהיה הצדק השליט העליון במחנה.תהא האומה הלוחמת למשפחה,שגורלה אחד,סבלה משותף ואמונתה בניצחון-פלדה."