ציון הלא תשאלי!

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ד טבת התש"ה, 30 בדצמבר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

כוונת המשעבדים ברורה. לא רק להרעיב את העצורים הם רוצים; הם שואפים גם לשבור את רוח הנוער העברי במולדת. אך הם טועים. הנוער הלוחם לא יפר את שבועתו. דרכו היא דרך מלחמה, יסורים והקרבת החיים. הוא יודע, כי זוהי הדרך היחידה המובילה להורדת שלטון הכבוש, לשחרור המולדת ולגאולת האומה, המושמדת ע"י הנאצים הגלויים וע"י הנאצים הבלתי-גלויים הוא יוסיף להלחם. ולחשבון הגדול יצורף עוד סעיף: ההתעללות האכזרית באריטריאה.