השלטון רצח

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ז חשון התש"ה, 13 בנובמבר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

חיילי הארגון הצבאי הלאומי ומפקדיו עומדים דום לכבוד זכרו של אחיהם-החייל שנפל בשעת מלוי תפקידו. שמו לא ימוש מלבנו ויהיה חרות לנצח בקורות מלחמת השחרור העברית.