גורמים מסייעים לציונות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י' כסלו התש"ה, 26 בנובמבר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אפשר איפוא להגיע למסקנה סופית זו: התקוממות הישוב נגד משטר הדכוי, מלחמת היהודים בכוח הנשק היא הכרחית, צודקת ומנומקת מבחינה פוליטית, בכל המקרים. אם אנגליה עומדת מולנו כצור סלע, כדי לחסל את הציונות, אין בכלל על מה להתפלסף ויש להלחם עד שארית הכוחות, כי כליוננו לא יאחר בין כה וכה לבוא, ואילו מלחמה פותחת אופקים רחבים לנצחון. ואם יש לנו עוד על מי לסמוך באנגליה; אם יש לנו ידידים נאמנים, שיהיה לאל ידם לשנות בצורה מהפכנית את "הקו" ולהביא לידי החזרת ארץ ישראל לעם העברי - הופכת מלחמתנו במולדת לנשק היחיד והמכריע שנוכל לתת לידיהם, כדי שיצליחו במאמציהם אלה.