אפילוג לחוברת נושאים כלכליים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין ב' שבט התשכ"ח, 1 בפבואר 1968

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בעיצומו של המשבר הגדול, החיצוני והפנימי, בין ה-15 במאי ובין ה-1 ביוני 1967, הוקמה ממשלת הליכוד הלאומי. אין ספק, כי הקמתה היתה בין גורמי הנצחון במלחמת הישע של ששת הימים, בין ה-5 ובין ה-11 ביוני. בשורת הליכוד הגבירה, או חידש, את המוראל בין חיילי האומה וכל אזרחי הדמינה. היא הרימה את קרן ישראל בין העמים, הקרובים והרחוקים. ובאשר להכרעותיה של ממשלת הליכוד הלאומי, תוצאותיהן הוכיחו את נכונותן מבחינת הצלת האומה מן הסכנה הנוראה, שהיתה צפוייה לא רק לחרותה אלא לעצם קיומה . אין לשכוח לא את הסכנה ולא את הישועה. בעזרת השם ובגבורת בנינו הלוחמים הבסנו את התוקפנות, הדפנו את התוקפנים, גאלנו את עיר דוד, שחררנו את ארץ-ישראל המערבית, עלינו אל רמת-הגולן, הצבנו כוחותינו על תעלת סואץ ושארם-א-שיך. כל מי שתרם להקמתה של ממשלת הליכוד הלאומי ולהכרעותיה הגורליות זכאי לומר: שרתתי את עמי שירות נאמן. בזה הוא שירותו של גח"ל. הסיבות אשר בגללן קמה ממשלת הליכוד הלאומי, לא פגו[...]ברור, איפוא, כי המלחמה לא נסתיימה. ואילו המערכה המדינית, על קיום פרי נצחוננו, היא בעיצומה.
מי שמאמין, כי האינטרס הלאומי העליון מחייב להוסיף ולקיים את ממשלת הליכוד הלאומי לא יעשה דבר שיגרום לפירוקה. על פי הכללים הגדולים במשטר פרלמנטרי, הצבעה בעד, או נגד, חוק התקציב השנתי משמעותו הבעת אימון, או אי-אמון, בממשלה. על פי הכללים האלה הצביעה סיעת גח"ל בכנסת בעד התקציב של שנת 1968/9. כל הצבעה אחרת פירושה הפרלמנטרי הבלתי נמנע היה הבעת אי-אמון בממשלת הליכוד הלאומי, אשר גח"ל משתתף בה ואשר, כאמור יש להוסיף ולקיימה למען עתיד האומה במולדתה.
אם באחד הימים נגיע למסקנא, כי בגלל סיבות שאינן תלויות בנו אין עוד ביכולתנו לשרת את האומה, לפי הכרתנו, במסגרת הממשלה, בה אנומשתתפים, בתנאים מיוחדים, החל מן ה-1 ביוני 1967, נודיע על כך בגלוי ונסיק את המסקנות. אך נעשה כן במישרין, ולא על ידי הצבעה, הנוגדת את הנוהג הפרלמנטרי, אשר תוצאותה העקיפה היתה פירוק ממשלת הליכוד להאומי, בעוד המשך קיומה בימים אלה הוא לנו, ולרוב המכריע של העם, בבחינת שיקול-על