ריגול

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט' ניסן התש"י, 27 במרץ 1950

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אף על פי כן הייתה מדינת ישראל לבית "מכניס אורחים" לשליחי הבינלאומי, ובייחוד הריגול הבריטי.יש לנו יסוד לומר, כי השירות החשאי של בריטניה יודע על צבא ההגנה לישראל לא פחות מכפי שהוא יודע על "ההגנה".וזה הרבה מאוד.יום ה29 ליוני 1936 יוכיח.[טעות כתיבה בכתב היד 1946, א.ב.]וזה מסוכן מאוד.
מה הם אמצעי המלחמה בריגול?וודאי דרוש מנגנון מיוחד לגילוי הסוכנים הזרים ומשרתיהם.אולם המנגנון עצמו תקצר ידו למנוע את הסכנה, אם סוכנויות הריגול לא תינתקנה באופן מתמיד ממקורות האינפורמציה ומבחינה זו כדאי לנו ללמוד מנסיונה של המחתרת הלוחמת.
האינטליג'נס הבריטי,במידה שלא נסתייע על ידי הלשנה רשמית ומאורגנת,היה כסומא בארובה ביחס לכוחות המחתרת ותוכניותיה.ידוע,כי האינטליג'נס עשה כמיטב,או כרוע יכולתו,כדי לחדור לשורות המורדים,אך הוא ניצב בפני קיר אטום.כי המורדים חונכו באופן שיטתי לשמור סוד,לא לפטפט,מתוך התפארות סנובי סטית.על עניינים חשאיים ולא לשאול מתוך סקרנות נשית,לידיעות סודיות.החדר החדרנו בשורותינו את הכלל שלפיו יודע רק מי שמוכרח,בתוקף תפקידו,לדעת והוא יודע רק את מה שהוא חייב,בקשר עם פעולתו,לדעת זו תורת החשאיות וזה שכרה:הניצחון על שירות הריגול.