הישיבה המאתים ושלושים וארבע של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ"ד באדר תשכ"ג 20 במארס 1963 – ודעת הממשלה על פעולתם של מדענים ומומחים גרמניים במצרים

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ד אדר התשכ"ג, 20 במרץ 1963
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.