לא יעבור שלטון עברי מעל האדמה הזאת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ב' תמוז התשי"א, 6 ביולי 1951
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.