שליחות הדור

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ט אלול התשט"ו, 16 בספטמבר 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.