שליחותם של בני המשפחה הלוחמת

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אני יודע, כי לא קל לכם למלא את שליחותכם. מקוננת בכם – ובצדק – הרגשת הקיפוח. לגדולי מפקדיכם, והם גדולי מפקדים בישראל, לא ניתן בכלל להפעיל כשרונם בשרות הצבא. האלוף יגאל ידין, קצין המבצעים של המטה הראשי, אמר בנוכחותי, כי "אם גידי (הוא גדעון שלנו) יתכנן תכנית התקפה היא לא תהיה גרועה מזו שהוא (קצין המבצעים) יתכנן" אבל לגדעון, אחד הכשרונות המופלאים של עמנו, לא ניתן לתכנן תכניות התקפה... ולאיתן לא ניתן, וליעקב מרידור, מורם של שניהם – לא ניתן. לרבים אחרים לא ניתן למלא את התפקיד שהוא ראוי להם והם ראויים לו. כזאת היא המציאות. מפא"י טובה היתה להלשנה, כרטיסה טוב לעליה בדרגא. אצ"ל טוב היה למלחמת השחרור; תעודתו טובה ל... הורדה בדרגה, אין אפוא פלא, שקיימת בכם הכרת העוול והקיפוח, שהוא, אגב, משותף לחוגים הרבה יותר רחבים. ואף על פי כן אסור לכם לשכוח את שליחותכם; אסור לכם, בגלל ההווי המיוחד של הצבא, לחדול לחשוב על שליחותכם. חשוב תחשבו ואת השליחות תמלאו. כי הצבא העברי צבא שחרור הוא.