מ. בגין: בגאווה ובאמונה נשרת את עמנו באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ז כסלו התש"כ, 17 בדצמבר 1959

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

ולפי דעתנו, חובה להודיע, כי אמנם אין לבעיה זו פתרון במדינת ישראל, אך יש לה פתרון, חיובי, אמיתי, בארץ ישראל, אם תשוב ותהיה מאוחדת. קיום זכות נצחית בשילוב עם פתרון אנושי של בעיה אנושית - זו התשובה.
בוודאי יש בחיים חזיון של נס. בשטח הרוחני אין זה מקרה שבשפת עבר מלה אחת לפלא ולדגל, יש ואתה מרים דגל ויוצר פלא. זוהי מתנת האלהים לאדם שכוחות נפשיים טמירים יודעים, בשעת משבר, להתגבר על החומר. אולם יש לשאול: האם בשטח הכלכלי יתרחשו נסים? האם יתכנו? אני סובר שמוטב להשיב לשאלה זו בלאו.
אנחנו איננו מקבלים את הדעה הרשמית-למחצה, שהושמעה בימי כהונתה של הכנסת השלישית, לפיה מדינה נותנת זכויות ומדינה זכאית ליטול זכויות. אנחנו מאמינים שישנן זכויות לאדם הקודמת לצורת החיים האנושית ששמה מדינה. זוהי בעצם המסורת העברית מימי קדם, וזו האמונה של כל שוחרי החופש בעולם. יתכן, שההגדרה הפשוטה, המודרנית והקולעת ביותר של אותן זכויות, הקודמות להקמת המדינה, היא זו של ג'פרסון: חיים, חירות ובקשת אושר. אם יתקבל החוק הזה בכנסת, ואם תידחה ההצעה שקראנוה בכנסת השלישית ומשמעותה האמיתית אינה מתן זכויות אלא הגבלתן; אם יתקבל החוק הזה, ידע כל איש בישראל שיש לו זכויות לחיים, לחופש, לעבודה לבקשת אושר, אשר לא ניתנו בחסד אלא הן שלו, תמיד שלו, ללא קשר עם השקפה או השתייכות מפלגתית, עם דעה זו או אחרת על ממשלה זו או אחרת. אז בוודאי לא יהיו עוד אחרי בחירות בישראל חזיונות שאין חמורים מהם ושמם פיטורי נקם פוליטיים.
אנו משוכנעים - כפי שעיננו רואות ברחבי תבל - שבלי אופוזיציה אין דמוקרטיה; בלעדיה - עצם חרות האדם עומדת בסכנה. ותפקידה הממלכתי של האופוזיציה, כפי שראינו בשנים האחרונות, הוא כפול. הראשון הוא גלוי. האופוזיציה, לא רק זכותה, גם חובתה, לעמוד על המשמר; להתייצב נגד כל עוול; להילחם למען כל ענין צודק; להוקיע כל שגיאה; להתריע על כל סכנה. אבל יש גם תפקיד שני לה, הוא סמוי מן העין. והוא, כמקובל לומר, בונה בתכלית.. זהו תפקיד המחדיר בנו גאווה: בהיותנו באופוזיציה, אנחנו, בצורה שאינה נראית לעין - אבל מעשית מאד, ממשית מאד - מיטיבים עם הציבור הסובל, חסר האמצעים. ואם יריבינו, על-ידי שייטיבו עם הציבור הזה, יעלו את רמת חייו, יעשו עמו צדק - ישכנעו אותו שיצביע בעדם, נקבל את השכנוע באהבה, אבל נדע: בגללנו, בגלל עלייתנו, כדי לנסות למנוע עליה נוספת, נעשה הדבר. זה התפקיד השני, סמוי מן העין, קונסטרוקטיבי מאד, חשוב מאד, חיובי מאד, חיוני מאד
אנחנו נמלא את שני התפקידים האלה, ללא כל מרירות על שעמנו זאת הפעם לא נתן לנו את הסמכות ביקשנוה, אלא באהבה, במסירות, בנאמנות, באמונה, מתוך הכרת אחריותנו.