מ. בגין משיב לבן-גוריון: אנשי השכונות נתנו למחתרת לוחמים גבורים- והם גאים עתה בתנועת החרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה אלול התשי"ט, 28 בספטמבר 1959
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.