נטיות קואליציוניות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו תשרי התשכ"ב, 6 באוקטובר 1961
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.