אגרת מ. בגין לראשי הליברלים בדבר הקמת גוש פרלמנטרי של 34 חברי-כנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י' אלול התשכ"א, 22 באוגוסט 1961
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.