מ. בגין באסיפת המונים בחדרה: העם יסיק מסקנות מהתקלסות מפא"י בדימוקרטיה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג תמוז התשכ"א, 7 ביולי 1961
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.