מ. בגין: נפעיל את זכותנו להגנה לאומית

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ז כסלו התשכ"ט, 8 בדצמבר 1968
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.