בפתיחת מועצת משקי תנועת-החרות – בית"ר בגין: עתה באה השעה הגדולה בה אפשר וצריך להתנחל בשטחים המשוחררים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ח תשרי התשכ"ט, 10 באוקטובר 1968
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.