בגין: לא תהיה מינכן שניה במזרח התיכון

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ז' תשרי התשכ"ט, 29 בספטמבר 1968

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"דין ירושלים כדין קהיר" [בגין מביא מדברי נאצר ט.ק.]- אלה הם דברי הבל ורעות רוח. דין ירושלים הוא דין ירושלים. כפי שאין בילתה – אין זולתה. אולם מבחינת הזכות של עמנו על ארץ אבותיו, דין חברון הוא כדין ירושלים, ודין בית לחם כדין חברון, ודין יריחו כדין בית לחם, ודין שכם כדין יריחו ועוד ועוד.
איננו רוצים להוציא ערבים ממקומות אלו – אנו צריכים להכניס לתוכם יהודים; כי ההתנחלות וההתבצרות הן גם צו הבטחון הלאומי.