ליד מצבת הזכרון לקדושי טרבלינקה "נמחה מכל מילון אנושי את המלה השמדה לגבי יהודים"

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ח ניסן התשכ"ח, 26 באפריל 1968

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

כוחנו הוא קיומנו. נקיים אחדות לבבות בפני אויבינו ונעמיק את אהבת ישראל בתוכנו. כך נקדש את זכרם של המושמדים למיליונהם ושל המודרים למאותיהם. נחמו נחמו עמי.