השרים בגין ואלון בטקס עליה לקבר שרה אהרונסון

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

נדע להעריך איש בשיראל אשר על עף העינויים לא גילה סוד והעדיף את המוות. העולים לגרדום מניל"י, דרך הרוגי המלכות במלחמה לשחרור ישראל במולדתו ועד אלי כהן. חברי ניל"י היו מרגלים. היום אנו יודעים ומבינים טוב יותר, מדוע קידשה התורה את המרגלים ומודע העלתה על נס שניים מהם. היום, בזכרנו יחד עם חברי ניל"י את אלי כהן, אנו יודעים כיצד אדם אחד ויחיד, בשליחותו, יכול לחסוך דם של אלפים, אם לא של רבבות, איזו מסירות נפש וכוח אדיר דרושים לאדם כדי לעמוד במבחן השירות הלאומי הזה.
באנו היום לתת כבוד לבת בישראל, שמסרה נפשה במלחמה להקמת מדינה עברית. אנו כולנו חיים עם מתינו שנפלו בדרך ועדיין מוספים ליפול בדרך לגאולת ישראל השלימה.. ראו כיצד העם המשוחרר נותן כבוד לזכרם של גבוריו. שני שרי ממשלה, מפקד הפלמ"ח, איש אצ"ל ואנשי לח"י נותנים כבוד לגבורת ניל"י, אם המחתרות הלוחמות בישראל, אם הגבורה המחודשת בדורנו".