עצרת זכרון למפקד הראשי של האצ"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג אייר התשי"ז, 24 במאי 1957
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.