בגין, בן-גוריון וגולדמן בוועידת ציוני אמריקה בגין: כשהמדובר בארץ-ישראל אין מספחים אלא משחררים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ז תמוז התשכ"ז, 25 ביולי 1967

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יש השואלים אותנו האם נחזיר את ירושלים העתיקה, או בית לחם, או חברון וכו'. מוזרה מאד השאלה, מה להחזיר? הן כבר החזרנו לעם היהודי את נחלת אבותיו, אשר הזכות עליה נצחית היא ואינה ניתנת לערעור. יש השואלים, האם נעשה סיפוח? כשהמדובר בארץ ישראל אין מספחים אלא משחררים אותה ומחזירים אותה לבעליה החוקי – הלא הוא העם היהודי.