בגין – אורח אשקלון

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ט סיון התשכ"ז, 7 ביולי 1967
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.