בנינו ירתיעו מפני תוקפנות או ידבירוה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ז אייר התשכ"ז, 26 במאי 1967
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.