חברי סניף חרות בירושלים הפגינו רצונם באחדות התנועה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ג' אדר ב' התשכ"ז, 15 במרץ 1967

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מעולם לא קיבלנו את הציניות במדיניות, דרשנו את הרצינות ובזאת כבשנו ונכבוש לבבות