בגין: בשום מקום בעולם אין סובלים ומשלימים עם תוקפנות עקיפה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ט אדר התשכ"ח, 19 במרץ 1968
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.