בארוחת צהרים לכבוד מוריס פור בגין: אנו מאמינים כי המשבר ביחסי צרפת-ישראל יחלוף

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"א שבט התשכ"ח, 20 בפבואר 1968

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אי אפשר, אף אסור, להכחיש, אדוני, כי היחסים המדיניים בין צרפת לישראל נמצאים במשבר עמוק. הדבר החל לפני למעלה משמונה חדשים, בימים בהם אנחנו כאן, מוקפים על-ידי אויבים, אשר לאחת הקמת מכונת-מלחמה אדירה בכל שלוש החזיתות הכריזו בגלוי urbi et, orbi. לא ברכה אלא את קללת האיום הישיר להכחידנו – לפתע הוכרזה נויטרליות במצב כזה. איך יכול מאן-דהוא להיות נויטרלי בין הנסיון לשוב ולבצע אתפשע השמדת עם לבין מאמץ למנוע את ביצועו?
לימים, הפכה נויטרליות זו, אם מותר לי כך לומר, מאוד חד-צדדית, בשטח המדיני והצבאי כאחד. לאחרונה שמענו מבירת האורות הגדולה את קולה של בגדד. היינו תמיד רגילים לשמוע מפאריס את קול החרות, השוויון, האחוה. הידידות האמיתית. והנה לפתע שמענו מאורח רשמי בארצכם מלים של שנאה, של שיטנה חסרת מעצורים, כנגד כל הערכים האנושיים, אשר הוכרזו הן על-דיד צרפת והן יל-ידי "ידידתה ובעלת בריתה" – העם העתיק והאומה הצעירה – ישראל...אנחנו אוהבים את צרפת. אנחנו מאמינים בצרפת. אויבים לנו, דרושים לנו ידידים. אנחנו סמכנו על ידידותה של צרפת. ואף-על-פי-כן או דווקא משום כך, אנו מאמינים בכל לבנו כי משבר זה הוא בר חלוף.הוא יעבור. והידידות הכנה וברית האמת בין עמינו וארצותינו שמקורה אידיאלים משותפים תחודש מלוא זוהרה.