בגין מגיב על איומי השליטים הערביים: "אם אתם רוצים בשלום תיהנו ממנו. – אם תבחרו במלחמה תוכו"

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ו' טבת התשכ"ח, 7 בינואר 1968

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אם אתם רוצים בשלום תיהנו ממנו. אם תבחרו במלחמה – תוכו בה... לתשובה ואזהרה זו יש משמעות מיוחדת היום, בו מלאו 7 חודשים מאז פרוץ המלחמה בה הבסנו את התוקפנות, הדפנו את התוקפנים, גאלנו את ירושלים: שחררנו את נחלת אבותינו. יש לזכור את היום הזה מתוך הודייה. ודאי דאגותינו לא חלפו, אך מן הדין שתהיה גם חדוה בישראל. עלינו לזכור את הסכנה בפניה עמדנו ואת הישועה הגדולה שהיתה, בעזרת השם, מנת חלקנו. ועם תום שבעת החודשים האלה, על עמנו לדעת כי אנו לא רק ניצבים, אלא גם מתחזקים בעמדותינו.