בדיון על הממשל הצבאי מ. בגין: במקום ממשל צבאי אפשר להקים ממשל אזרחי יעיל לקיום הבטחון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה שבט התש"כ, 23 בפבואר 1960

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

כלל גדול הוא שאין חיילים צריכים, בודאי לא לאורך ימים, לנהל ענינים אזרחים, לפקח עליהם ולקבוע אותם. אמנם גם שלטון אזרחי יכול לעשות עוול, להפלות לטובה את תמוכיו, לרעה את מתנגדיו. אבל ניהול עניני אזרחים על ידי אנשי-צבא - בו אנומאליה; ואי אפשר להנציח אותה.