העם היהודי, מדינת ישראל וארץ ישראל.

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ממשלה ו' אייר התשל"ט, 3 במאי 1979

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

ארץ ישראל שייכת לעם היהודי ולא רק ליהודים החיים בארץ הזאת. בכך האמינו כל האבות המייסדים של הציונות וצריך, בהזדמנות זו, אכן כך לומר. המדובר הוא לא רק בבטחון ישראל, שהוא גורם בעל משמעות מכרעת, המדובר גם בזכויות העם היהודי על ארץ-ישראל.