הישיבה השלוש-מאות-וארבע של הכנסת השניה יום רביעי, ט״ו אלול תשי״ג 26 אוגוסט 1953 – חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג – 1953 קריאה שניה וקריאה שלישית

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ט"ו אלול התשי"ג, 26 באוגוסט 1953
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.