לפי הצעת ח"כ מ. בגין ועדת החוקה תדון בחוק מ"מ קבוע ליו"ר הכנסת

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ה' תמוז התשכ"ו, 23 ביוני 1966
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.