הישיבה המאתים-וארבעים-ושש של הכנסת הראשונה יום רביעי, כ׳׳ז אדר ב תשי"א 4 אפריל 1951 – חוק המעבר לכנסת השניה, תשי״א 1951 – קריאה שניה וקריאה שלישית

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ז אדר ב' התשי"א, 4 באפריל 1951

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מוכרח להיות הבדל בין ממשלה פארלאמנטארית הנשענת על רוב בבית-המחוקקים לבין ממשלה ״פארלאמנטארית״ כביכול, הנהנית מאמון של מיעוט בלבד בבית-המחוקקים, כי אם אין הבדל — פארלאמנט למה? כיצד תקראו למשטר הזה משטר פארלאמנטארי? תפקיד בית-המחוקקים הוא לא רק לחוקק חוקים, אלא לפקח על הממשלה, לפטר ממשלה שהרוב אינו רוצה ביקרה ולהעלות ממשלה שהרוב רוצה בסמכותה.
תפקיד בית-המחוקקים הוא לא רק לחוקק חוקים, אלא לפקח על הממשלה, לפטר ממשלה שהרוב אינו רוצה ביקרה ולהעלות ממשלה שהרוב רוצה בסמכותה.
זכרו: באו אלינו יהודים מקצות תבל, אשר חיו תחת שלטונות מדכאים של גויים, והם למדו להפר חוקים של הגויים, וזו היתה מצווה לאומית יהודית להפר אתי חוקי הגויים, שהתנקשו בזכויות- החיים שלהם. בארץ הזאת היתה מהפכה נגד שלטון נכרי, ואנו בכוונה תחילה הפרנו את חוקיו, משום שרצינו לסלקו מכאן. במשך דורות ואף בשנים האחרונות נוצר איפוא הלך-רוח מסויים, שהחוק אינו קדושה. והיום, כתוצאה מן המשטר שאתם הקימותם — ואתם יודעים על כך כמוני — ישנה למעשה הפרת חוק מתמדת בעם הזה. אין כמעט אזרח ישראלי שלא יפר את החוקים שאתם מחוקקים, וזה דבר מסוכן...זהו מצב שלex lexלא רק מדיני אלא גם — מה שמסוכן יותר —ex lexפסיכולוגי. אנו, שהפרנו חוקים של שלטון נכרי מדכא, אומרים בפני עם ועדה כי יש לכבד חוקים שלשלטון עברי, אפילו של שלטון עברי רע שאנו רוצים ברדתו — והוא ירד. אנו רוצים בחינוך העם להכרת החוק בישראל, להגברת תחושת החוקיות של ממשלה עברית. אנו רוצים שכל אזרח יכבד את החוקים אפילו אם הם אינם מוצאים חן בעיניו, אם הם נתקבלו על-ידי בית-המחוקקים ומבוצעים על-ידי ממשלה חוקית.
ממשלה איננה סוף-כל-סוף סוכנות יהודית, שבה המתפטרים הולכים ללמוד יוונית עתיקה ולאחר שהם מסיימים את חוק לימודיהם, הם ״מפטרים״ את התפטרותם — ושלום על ישראל.
אנו, שהפרנו חוקים של שלטון נכרי מדכא, אומרים בפני עם ועדה כי יש לכבד חוקים של שלטון עברי, אפילו של שלטון עברי רע שאנו רוצים ברדתו — והוא ירד. אנו רוצים בחינוך העם להכרת החוק בישראל, להגברת תחושת החוקיות של ממשלה עברית. אנו רוצים שכל אזרח יכבד את החוקים אפילו אם הם אינם מוצאים חן בעיניו, אם הם נתקבלו על-ידי בית-המחוקקים ומבוצעים על-ידי ממשלה חוקית.