נדחו הצעות אי האמון של גח"ל ורפ"י

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה אדר התשכ"ו, 17 במרץ 1966

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אדוני היושב-ראש. בדברים שהשמיע שר החוץ באזניו של כתבו של עתון צרפתי חשוב "לה מונד" הוכללה פיסקה המוקדשת לי באופן אישי. היא מחייבת תגובה אישית. שר החוץ אמר בנוסח שלו שאני מסמל את ״האירדנטיות של אלה החולמים על אנכסיה של ירדן".
באתי לומר שאילו היה מר אבן משמיע דברים אלה בלבד, לא היה עולה כלל על דעתי לראות בהם עילה להגיש הצעת אי-אמון. נהפוך הוא — הייתי רואה בהם אות כבוד, הילה ותהילה. שר החוץ השתמש במלים שמקורן האטימולוגי הוא לטיני. הן עתיקות. אבל יש בהקשר זה מלים יותר עתיקות; הן עבריות: ושבו בנים לגבולם; ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים! הגאולה השלמה. זהו החלום שאבותינו חלמוהו בכל נדודיהם, הוא עבר מדור לדור ולא יסוף: הזכות לארץ המולדת, לארץ האבות שהיא שלימות, ואין עליה ערעור בכל תהפוכות הזמן. האמונה המקודשת של עם החולם לשוב אל מאין בא, ולחיות עם שכנינו בשלום מתוך שיווי זכויות ואחווה אנושית. לסמל את כל אלה, — אני סבור שלתהילה כזאת אין אני ראוי כלל.