אל החייל הבריטי בא"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

המלחמה הזאת אינה מופנית נגדך. אנו יודעים, כי שפכת את דמך בחזיתות ובארצות שונות; אנו יודעים, כי רבים, רבים מבין החיילים שואפים כמונו, לעולם חדש וצודק, בו יובטח לכל עם ולכל יחיד קיום חפשי. אין זו גם בחינה ההיסטורית מלחמה נגד מולדתך. כל ממשלה עברית, שתקום בארץ ישראל, תשאף ליחסי ידידות ואחווה עם משפחת העמים הבריטיים ועם אומות חפשיות אחרות, אך אין ידידות אלא הדדית.
זוהי מלמה נגד דכוי ובגידה ארץ קטנה זו שייכת לנו והבטחה לנו. זוהי מולדתנו מימים ימימה ואין כח בעולם שיוכל להוציאה מלבותינו. מדינאיכם גוזלים אותה מאתנו ואחת מגמתם: לחסל אותנו בתור אומה חופשית, להפוך אותנו למיעוט ולהשאיר את עמנו הגדול נודד בין העמים לעדי עד.