הבריגדה והנוער העברי בא"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אנו הולכים לקראת התקוממות זו. אך היכן יהיו באותו פרק זמן, בו היא תתחולל, החיילים היהודים המשרתים בצבא הבריטי? איפה יהיה הנוער המזוין, אשר הלורד קרופט רוצה עוד להוציאו מגבולות ארצנו? האם לא נבין את האינטרס שלנו, כפי שהמיניסטר סטנלי מבין את האינטרס שלו?
לנוער בציון אין כיום חזית אחרת, אלא ציון. וכל פטריוט עברי, הנמצא בארץ, חייב להשאר על משמרותו, בחזית זו; להלחם, או, לפחות, להתכונן למערכה הגדולה, שבוא תבוא. כי בה תלוי גורלנו וגורל העם כולו.