אל שכנינו הערבים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ז אלול התש"ד, 15 בספטמבר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מלחמה זו, לא נגדכם היא מפנית. אין אנו רואים בכך אוייבים. רוצים אנו לראותכם כשכנים טובים. לא באנו להשמידכם או לנשלכם מן האדמה עליה הנכם יושבים. בארץ-ישראל יש מקום גם בשבילכם, גם בשביל בניכם ובני בניכם וגם בשביל מיליונים יהודים שאין להם חיים אלא בארץ זו.
הממשלה העברית תעניק לכם שווי זכויות מלא; השפה העברית והשפה הערבית תהיינה שפות הארץ; לא תהיה הפליה בין ערבי ליהודי בקבלת משרה ממשלתית, או צבורית. המקומות הקדושים לדת המוסלמית יהיו נתונים לפיקוחם של נציגיכם.