נתקפה משולבת על תחנות המשטרה הבריטיות והחרמת נשק בריטי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ד' אלול התש"ד, 23 באוגוסט 1944
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.