הודעה מיוחדת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ב סיון התש"ד, 13 ביוני 1944
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.