מרד היהודים בארץ ישראל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ' אב התש"ד, 9 באוגוסט 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מנאום זה אפשר ללמוד ולהבין הרבה דברים, שנעלמו עד כה – הודות לצנזורה של הממשלה ושל מוסדותינו- מעיני הישוב העברי. מתברר, איפוא, כי פעולות הקרב של הנוער הלוחם עשו רושם רב על הגורמים הפוליטיים באגליה ובעולם כולו אף על פי שמנהלי התעמולה הרשמית ניסו, בכל הדרכים והאמצעים, להכחיו ולהסתירו. לא במחי יד אפשר לבטל פעולות היוצרות רושם, או אפילו בטחון, בקרב חוקים מדיניים, כי הישוב כולו עומד להתקומם; אי אפשר להציג כ"מעשי קונדס" מעשים, הקבועים, בעיני העולם את הלך הרוחות של ההמונים העברים בארץ ישראל. וגם עצם העובדה, שמר אגרונסקי הנכבד נשלח באופן מיוחד, כדי להכחיש את ה"שמועות", מוכיחה, כי מלחמתנו הכתה גלים "לא רק בירדן"; הדה בעולם היה רציני מאוד